Pomáháme už 12 let

Kampaň POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH, jejímiž partnery jsou Nadace na ochranu zvířat a spol. Mars Czech, výrobce krmiva značek Pedigree® a Whiskas®, byla poprvé spuštěna v roce 2009 a s přibývajícími roky je stále úspěšnější. V loňském roce bylo v rámci kampaně darováno vybraným útulkům celkem 45 tun psího a kočičího krmiva a za dobu působení kampaně bylo celkem darováno téměř 423 tun krmiva značek Pedigree® a Whiskas®. To znamená, že za celou dobu působení kampaně jsme naplnili celkem 3,4 miliony misek v útulcích.

Kampaň od jejího počátku podporuje paní Marta Kubišová, zpěvačka a patronka Nadace na ochranu zvířat, a nově také herečka a zpěvačka Markéta Procházková. Za jejich podporu jim velice děkujeme.

Poděkování patří všem, kteří se do naší kampaně zapojili. Díky jejich pomoci jsme v průběhu uplynulých 10 let nakrmili více než 14 300 opuštěných psů a koček v útulcích.

Každý rok přibývá počet misek, které se nám spolu s vámi podaří naplnit psům a kočkám v útulcích. Zatímco v roce 2009 jsme rozdali 34,7 tun krmiva 18 útulkům, o 6 let později to bylo již 45,2 tuny krmiva 28 vybraným útulkům. Díky vám se nám každoročně daří naplnit kvalitním krmivem značek Pedigree® a Whiskas® stále více misek psům a kočkám
v útulcích.

Pomůžete nám v letošním roce naplnit až 300 000 misek? A kolik opuštěných psů a koček nakrmíme tento rok?

Statistika rozdaných misek

 • 158 936
 • 217 000
 • 131 648
 • 197 425
 • 150 000
 • 200 124
 • 150 350
 • 194 000
 • 150 498
 • 192 000
 • 143 112
 • 219 927
 • 144 348
 • 134 182
 • 144 466
 • 133 621
 • 140 382
 • 129 985
 • 137 545
 • 127 126
 • 121 071
 • 111 729
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

Historie projektu Plníme misky

2019 Přehled za rok 2019

V roce 2019 se konal jedenáctý ročník projektu. Útulky získaly krmivo Whiskas pro 217 000 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 158 936 psích misek. 

Seznam zapojených útulků
2018 Přehled za rok 2018

V roce 2018 se konal desátý ročník projektu. Útulky získaly krmivo Whiskas pro 197 425 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 131 648 psích misek. 

Seznam zapojených útulků
2017 Přehled za rok 2017

V roce 2017 se konal osmý ročník projektu. Útulky získaly krmivo Whiskas pro 200 124 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 150 000 psích misek. Celkem bylo naplněno 350 124 misek, 824  psů a 1 099 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2016 Přehled za rok 2016

V roce 2016 se konal sedmý ročník projektu. Útulky získaly krmivo Whiskas pro 194 000 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 150 350 psích misek. Celkem bylo naplněno 344 350 misek, 826  psů a 1 065 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2015 Přehled za rok 2015

V roce 2015 se konal sedmý ročník projektu. Do vybraných 28 útulků přinesl 45,2 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 192 000 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 150 498 psích misek. Celkem bylo naplněno 342 498  misek, 874  psů a 1 074 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2014 Přehled za rok 2014

V roce 2014 se konal šestý ročník projektu. Do vybraných 33 útulků přinesl 45,010 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 219 927 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 143 112 psích misek. Celkem bylo naplněno 363 039  misek, 831 psů a 1 231 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2013 Přehled za rok 2013

V roce 2013 se konal pátý ročník projektu. Do vybraných 24 útulků přinesl 40,58 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 134 182 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 144 348 psích misek. Celkem bylo naplněno 278 530 misek, 879 psů a 777 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2012 Přehled za rok 2012

V roce 2012 se konal čtvrtý ročník projektu. Do vybraných 26 útulků přinesl 42 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 133 621 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 144 466 psích misek. Celkem bylo naplněno 278 087 misek, 774 psů a 609 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2011 Přehled za rok 2011

V roce 2011 se konal třetí ročník projektu. Do vybraných 23 útulků přinesl 40,7 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 129 985 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 140 382 psích misek. Celkem bylo naplněno 270 367 misek, 993 psů a 461 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2010 Přehled za rok 2010

V roce 2010 se konal druhý ročník projektu. Do vybraných 23 útulků přinesl téměř 40 tun  kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 127 126 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 137 545 psích misek. Celkem bylo naplněno 264 671 misek, 590 psů a 431 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2009 Přehled za rok 2009

V roce 2009 proběhl první ročník projektu. Vybraným 18 útulkům přinesl 34,7 tuny  kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 111 729 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 121 071 psích misek. Celkem bylo naplněno 232 800 misek, 963 psů a 251 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků

Nákupem výrobků Whiskas®, Pedigree®, Sheba®, Perfect Fit®, Cesar® a Dreamies®
přispíváte na krmivo pro kočky a psy
v útulcích na území ČR.
Akce trvá od 14.9. do 9.11. 2020.