Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky ku kampani POMÔŽTE NAPLNIŤ MISKY V ÚTULKOCH, neváhajte sa na nás obrátiť.

Mars SR, kom.spol.

so sídlom Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
IČO: 31 342 175
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka číslo: 133/B

Zákaznícka linka

Tel.: +421 850 111 443
Email: contact@cz.mars.com

 

 

„Kúpte akýkoľvek výrobok Whiskas®, Pedigree®, Sheba®, Perfect Fit®, Cesar® alebo Dreamies® 
a tým prispejete na krmivo pre mačky a psov v útulkoch na území SR.
Akcia prebieha v období od 14.9. do 9.11. 2020.“